Akademie

Manažerská Akademie pro zdravotníky

Manažerská Akademie pro zdravotníky

Po hlubším poznávání zdravotnického prostředí se mimo jiné vynořila enormní potřeba mít nejen zkušené a kvalitní zdravotníky, ale také zdravotníky-manažery, kterých je nedostatek. Jak už to tak u nás bývá, nespokojíme se s tím, že něco nefunguje, že nejsou lidé, že tudy cesta nevede.

Na základě takového závěru vznikla i Manažerská Akademie pro zdravotníky. Akademie ušitá na míru potřebám zdravotníků, kteří zastávají role vedoucích. Ač jsou skvělými odborníky ve své profesi, v oblasti vedení lidí bývají často nejistí, nespokojení a demotivovaní.

Akademie jim pomáhá poznat sebe sama a zorientovat se v manažerské roli a jednotlivých tématech, jako jsou např. péče o zaměstnance, řešení konfliktních situací či rozvoj. Mimo témata zaměřená na vedení lidí jsou účastníci seznamováni také s plánováním, ekonomikou zdravotnických zařízení či legislativou. Kromě teoretické roviny se v průběhu vzdělávání setkávají také s praktickými úkoly, které plní přímo v rámci své profese. Mají tak jedinečnou možnost osahat si nově nabyté znalosti přímo v praxi a ověřit si, jak fungují. Po celou dobu programu konzultují své postupy s mentory jednotlivých témat.

Akademie nevychází z vysokoškolských vzdělávacích programů, ale především z praxe, stejně jako její mentoři.

Prozatím si tento projekt necháváme k vlastním potřebám, do budoucna bychom jej však chtěli nabídnout i „externím“ zdravotnickým zařízením.

Co o akademii říkají naši kolegové

„Získané vědomosti předčily moje očekávání. Všem známá teorie byla prezentována na příkladech, a tím se stala srozumitelnou a v praxi využitelnou. Akademie byla jistě obrovským přínosem jak pro mojí současnou pracovní pozici, tak i v osobním životě. Měla jsem pocit, že obsahově byla tzv. ušita na míru. Za to děkuji a vážím si této příležitosti. Přístup lektorů zahrnoval pochopení, podporu, ochotu a pomoc v souvislosti se získáváním a zpracováním nových informací.“
Mgr. Ilona Benešová Vrchní sestra
„Akademii vnímám jako ojedinělý projekt. Zejména ve zdravotnickém prostředí. Domnívám se totiž, že se v našem odvětví dbá hlavně na odbornost, a ne na manažerské schopnosti, které ve výsledku mohou ovlivnit celý tým, ne jen jednotlivce. Akademie pro mě znamená pojmenování neznámého ve vedoucí funkci a poskytnutí návodu, jak aplikovat ověřené nástroje, které funguji ve spoustě jiných odvětvích. Proč by tedy neměly fungovat ve zdravotnictví?! Přednášející vnímám jako odborníky, kteří se snaží vnést do zdravotnictví (někdy poněkud rigidního) nové trendy. Celý projekt na mě působí jako promyšlený celek, který myslí jak na kvalitu probírané látky, tak na příjemné prostředí.“
Mgr. Kryštof Mareček Vedoucí fyzioterapeut
Nahoru