Akademie

Manažerská Akademie pro zdravotníky

Manažerská Akademie pro zdravotníky

Po hlubším poznávání zdravotnického prostředí se mimo jiné vynořila enormní potřeba mít nejen zkušené a kvalitní zdravotníky, ale také zdravotníky-manažery, kterých je nedostatek. Jak už to tak u nás bývá, nespokojíme se s tím, že něco nefunguje, že nejsou lidé, že tudy cesta nevede.

Na základě takového závěru vznikla i Manažerská Akademie pro zdravotníky. Akademie ušitá na míru potřebám zdravotníků, kteří zastávají role vedoucích. Ač jsou skvělými odborníky ve své profesi, v oblasti vedení lidí bývají často nejistí, nespokojení a demotivovaní.

Akademie jim pomáhá poznat sebe sama a zorientovat se v manažerské roli a jednotlivých tématech, jako jsou např. péče o zaměstnance, řešení konfliktních situací či rozvoj. Mimo témata zaměřená na vedení lidí jsou účastníci seznamováni také s plánováním, ekonomikou zdravotnických zařízení či legislativou. Kromě teoretické roviny se v průběhu vzdělávání setkávají také s praktickými úkoly, které plní přímo v rámci své profese. Mají tak jedinečnou možnost osahat si nově nabyté znalosti přímo v praxi a ověřit si, jak fungují. Po celou dobu programu konzultují své postupy s mentory jednotlivých témat.

Akademie nevychází z vysokoškolských vzdělávacích programů, ale především z praxe, stejně jako její mentoři.

Prozatím si tento projekt necháváme k vlastním potřebám, do budoucna bychom jej však chtěli nabídnout i „externím“ zdravotnickým zařízením.

Co o akademii říkají naši kolegové

„Získané vědomosti předčily moje očekávání. Všem známá teorie byla prezentována na příkladech, a tím se stala srozumitelnou a v praxi využitelnou. Akademie byla jistě obrovským přínosem jak pro mojí současnou pracovní pozici, tak i v osobním životě. Měla jsem pocit, že obsahově byla tzv. ušita na míru. Za to děkuji a vážím si této příležitosti. Přístup lektorů zahrnoval pochopení, podporu, ochotu a pomoc v souvislosti se získáváním a zpracováním nových informací.“
Mgr. Ilona Benešová Vrchní sestra
„Akademii vnímám jako ojedinělý projekt. Zejména ve zdravotnickém prostředí. Domnívám se totiž, že se v našem odvětví dbá hlavně na odbornost, a ne na manažerské schopnosti, které ve výsledku mohou ovlivnit celý tým, ne jen jednotlivce. Akademie pro mě znamená pojmenování neznámého ve vedoucí funkci a poskytnutí návodu, jak aplikovat ověřené nástroje, které funguji ve spoustě jiných odvětvích. Proč by tedy neměly fungovat ve zdravotnictví?! Přednášející vnímám jako odborníky, kteří se snaží vnést do zdravotnictví (někdy poněkud rigidního) nové trendy. Celý projekt na mě působí jako promyšlený celek, který myslí jak na kvalitu probírané látky, tak na příjemné prostředí.“
Mgr. Kryštof Mareček Vedoucí fyzioterapeut
„Akademie je přínosná pro začátečníky v oblasti managementu, přínos vidím hlavně v rozvoji komunikačních schopností. Kurz je rozdělen do několika částí, přičemž mentoři projdou základy z mnoha oblastí řízení. Organizace celé akademie je skvěle zvládnutá, s dostatečným předstihem jsem byla seznámena s termíny, medailonky mentorů a v neposlední řadě bylo postaráno o fajn atmosféru v den konání jednotlivých kurzů. Studium pro mě bylo přeci jen náročné, očekává se domácí příprava a plnění úkolů. Celkově hodnotím kurz pozitivně.“
Ing. Michaela Veselá Staniční sestra
„Od září 2022 jsem se stala staniční sestrou na našem oddělení. Do té doby jsem pracovala jako sestra u lůžka a pečovala jsem o naše pacienty a mentorovala naše nováčky. Věděla jsem, že moje nová pozice bude pro mě ze začátku náročná, a hlavně to bude úplně jiná práce. Když pominu starost o provoz oddělení (objednávání materiálu, léků atd.), tak je to hlavně práce s lidmi, což bývá občas náročné. A tato akademie mi strašně moc v tomto ohledu dala. Všichni se nám snažili v naší nové roli pomoci. Prošli jsme si několika lekcemi, kde jsme dostávali rady od zkušených mentorů a zkoušeli jsme si určité modelové situace. Ty nám pomáhaly zamyslet se nad danou tématikou a najít vhodné řešení anebo zapřemýšlet, jak bychom to příště mohli udělat lépe. Cílem všech našich mentorů bylo to, aby nás naše práce, pozice neničila, ale naopak těšila. A to si myslím, že se všem našim lektorům povedlo. A jako bonus bylo vždy nachystané výborné občerstvení .“
Petra Ševčíková Staniční sestra
Nahoru