Chronicare

Síť čtyř zdravotnických zařízení následné intenzivní péče

Chronicare

Již existující, složitý a propletený vesmír, do kterého jsme vstoupili, museli ho důkladně poznat a zkusit si provést řadu „bolavých“ změn. Právě tady nás vyškolila řada krizových situací a částečně i krizový management. 

Kromě zpětného vytvoření hodnot společnosti, změn v interní i externí komunikaci, jsme také nastavili nové personální procesy, firemní kulturu a složité finanční řízení několika subjektů pod jednou hlavičkou. Na tomto projektu stále intenzivně pracujeme, stále se učíme a rozvíjíme další a další nápady, jak udělat zdravotnictví lepším.

Nahoru